Et populasjonsbasert arvelighetsestimat av bipolar lidelse – I et svensk tvillingprøve

Tvilling- og familiestudier har vist variasjoner i arvelighetsanslagene for bipolar lidelse (BPD). Den nåværende studien bruker en oppdatert statistisk metodikk for arvelighetsestimering i BPD ved å ta hensyn til tilgjengelig oppfølgingstid mens det kontrolleres for ko-variabler. Vi identifiserte monozygotiske og dizygotiske tvillinger med samme og forskjellige kjønn med BPD (n = 804) eller upåvirket fra BPD (n = 91 604) fra det svenske tvillingregisteret og det nasjonale pasientregisteret. Vi brukte strukturell ligningsmodellering med omvendt sannsynlighetsvekt for å estimere arveligheten, med tanke på sensurering og avkorting av data. Kjønnsbegrensningsmodeller ble konstruert for å analysere kvalitative eller kvantitative kjønnsforskjeller i BPD. Arvelighet for BPD var 60,4% (95% konfidensintervall: 50,3-70,5) etter alder, kjønn, venstre avkorting og sensurering av dataene ble tatt i betraktning. En større andel kvinner ble påvirket av BPD (kvinner 62,2%; menn 37,8%, p < 0,001), men det ble ikke funnet noen kjønnsforskjell i BPD-arvelighet, og heller ingen kjønnsspesifikk genetiske effekter. Vi demonstrerte en robust 60% arvelighet for BPD uten bevis for kjønnsspesifikke genetiske effekter på sykdomsansvar.

Write a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *