Et populationsbaseret arvelighedsestimat for bipolar lidelse – I en svensk tvillingprøve

Twin- og familieundersøgelser har vist variationer i arvelighedsestimaterne for bipolar lidelse (BPD). Den aktuelle undersøgelse bruger en opdateret statistisk metode til estimering af arvelighed i BPD ved at tage den tilgængelige opfølgningstid i betragtning, mens der kontrolleres for co-variabler. Vi identificerede monozygotiske og dizygotiske tvillinger af samme og forskellige køn med BPD (n = 804) eller ikke påvirket af BPD (n = 91,604) fra det svenske tvillingregister og det nationale patientregister. Vi anvendte strukturel ligningsmodellering med omvendt sandsynlighedsvægtning for at estimere arvelighed under hensyntagen til censurering og trunkering af data. Kønsbegrænsningsmodeller blev konstrueret til at analysere kvalitative eller kvantitative kønsforskelle i BPD. Arvelighed for BPD var 60,4% (95% konfidensinterval: 50,3-70,5) efter alder, køn, venstre trunkering og censur af dataene blev taget i betragtning. En større andel af kvinder blev påvirket af BPD (kvinder 62,2%; mænd 37,8%, p < 0,001), men der blev ikke fundet nogen kønsforskel i BPD-arvelighed eller nogen kønsspecifik genetiske effekter. Vi demonstrerede en robust 60% arvelighed for BPD uden bevis for kønsspecifikke genetiske virkninger på sygdomsansvar.

Write a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *