En populationsbaserad ärftbarhetsuppskattning av bipolär sjukdom – I ett svenskt tvillingprov

Tvilling- och familjestudier har visat variationer i ärftlighet uppskattningar av bipolär sjukdom (BPD). Den aktuella studien använder en uppdaterad statistisk metod för uppskattning av ärftlighet i BPD genom att ta hänsyn till tillgänglig tid för uppföljning medan man kontrollerar för ko-variabler. Vi identifierade monozygotiska och dizygotiska tvillingar av samma och olika kön med BPD (n = 804) eller opåverkade från BPD (n = 91 604) från det svenska tvillingregistret och det nationella patientregistret. Vi använde strukturell ekvationsmodellering med omvänd sannolikhetsviktning för att uppskatta ärftligheten med hänsyn till censur och trunkering av data. Sexbegränsningsmodeller konstruerades för att analysera kvalitativa eller kvantitativa könsskillnader i BPD. Ärftlighet för BPD var 60,4% (95% konfidensintervall: 50,3–70,5) efter ålder, kön, vänster trunkering och censurering av data togs med i beräkningen. En större andel kvinnor påverkades av BPD (kvinnor 62,2%; män 37,8%, p < 0,001), men ingen könsskillnad i BPD-ärftlighet hittades eller någon könsspecifik genetiska effekter. Vi visade en robust 60% ärftlighet för BPD utan bevis för könsspecifika genetiska effekter på sjukdomsansvar.

Write a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *