Ethics Explainer: Consequentialism (Polski)


Consequentialism to teoria, która sugeruje, że działanie jest dobre lub złe w zależności od jego wyniku.

Działanie, które przynosi więcej korzyści niż szkoda jest dobra, a działanie, które powoduje więcej szkody niż pożytku, nie jest. Najbardziej znaną wersją tej teorii jest utylitaryzm.

Chociaż w pracach starożytnego filozofa Epicurusa znajdują się odniesienia do tej idei, jest ona ściśle związana z angielskim filozofem Jeremy’m Benthamem.

Teoria Benthama utylitaryzmu koncentrował się na działaniach, które najbardziej uszczęśliwiały ludzi. Jeśli szczęście było doświadczeniem przyjemności bez bólu, najbardziej etycznymi działaniami były te, które powodowały największe szczęście i najmniejszy ból.

Opracował nawet kalkulator, aby obliczyć, które działania były lepsze, a które gorsze – „rachunek szczęścia”. Ponieważ liczył przyjemność lub ból każdej osoby jako takie samo, niezależnie od wieku, bogactwa, rasy itp., Utylitaryzm może być postrzegany jako radykalnie egalitarna filozofia.

Poglądy Benthama są najbardziej zbliżone do utylitaryzmu czynów. Ta podstawowa forma konsekwencjalizmu uznaje działanie za etyczne wtedy i tylko wtedy, gdy przynosi ono bardziej korzystne / przyjemne skutki niż negatywne / powodujące ból. Ilekroć staniemy przed jakąś decyzją, konsekwencjalista czynu będzie oczekiwał, że zadamy to pytanie.

John Stuart Mill, uczeń Benthama, nie zgodził się z tym. Uważał, że społeczeństwo byłoby zbyt trudne do prowadzenia, gdyby musiało brać pod uwagę konkretne koszty / korzyści każdego działania. Jak moglibyśmy na przykład wprowadzić przepisy dotyczące prędkości, skoro czasami łamanie ograniczenia prędkości byłoby etyczne?

Zamiast tego Mill uważał, że powinniśmy dowiedzieć się, który zestaw reguł zapewni najwięcej szczęścia w dłuższym okresie czasu, a następnie zastosuj je w każdej sytuacji. To była jego teoria utylitaryzmu reguł.

Zgodnie z tą teorią, byłoby nieetyczne, gdybyś pędził po pustej ulicy o drugiej w nocy. Nawet jeśli nikt nie zostałby ranny, nasze przepisy dotyczące prędkości oznaczają, że ogólnie mniej osób jest poszkodowanych. Przestrzeganie tych zasad gwarantuje to.

Konsekwencjonalizm jest atrakcyjnym podejściem etycznym, ponieważ zapewnia jasne i praktyczne wskazówki – przynajmniej w sytuacjach, w których wyniki są łatwe do przewidzenia. Teoria jest również bezstronna. Prosząc nas o maksymalizację korzyści dla jak największej liczby ludzi (lub, w przypadku Petera Singera i innych utylitarystów preferencji, każdego stworzenia, które ma preferencje), odkładamy na bok nasze osobiste uprzedzenia i interes własny, aby przynosić korzyści innym.

Jednym z problemów związanych z teorią jest to, że trudno jest zmierzyć różne korzyści, aby zdecydować, która z nich jest lepsza z moralnego punktu widzenia. Czy lepiej jest przeznaczyć moje pieniądze na cele charytatywne, czy na naukę medycyny, abym mógł ratować życie? Konsekwencjalizm może mieć trudności z porównaniem różnych wartości moralnych.

Inną troską, którą ludzie wyrażają, jest tendencja konsekwencjalizmu do używania logiki „cel uświęca środki”. Jeśli wszystko, o co nam chodzi, to uzyskiwanie dobrych wyników, może to wydawać się usprawiedliwiać krzywdzenie niektórych osób, aby przynosić korzyści innym. Czy etyczne jest pozwolić niektórym ludziom cierpieć, aby więcej ludzi mogło dobrze żyć?

Write a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *