Ethics Explainer: Consequentialism


Consequentialism is een theorie die suggereert dat een handeling goed of slecht is, afhankelijk van de uitkomst.

Een handeling die meer voordelen oplevert dan schade is goed, terwijl een handeling die meer kwaad dan voordeel veroorzaakt dat niet is. De bekendste versie van deze theorie is utilitarisme.

Hoewel er verwijzingen naar dit idee zijn in de werken van de oude filosoof Epicurus, is het nauw verbonden met de Engelse filosoof Jeremy Bentham.

Benthams theorie van het utilitarisme concentreerde zich op welke acties mensen het meest gelukkig zouden maken. Als geluk de ervaring van plezier zonder pijn was, waren de meest ethische acties degene die het meest mogelijke geluk en de minst mogelijke pijn veroorzaakten.

Hij ontwikkelde zelfs een rekenmachine om uit te rekenen welke acties beter of slechter waren – de ‘felicific calculus’. Omdat het ieders plezier of pijn als hetzelfde telde, ongeacht leeftijd, rijkdom, ras, enz., Kon utilitarisme worden gezien als een radicaal egalitaire filosofie.

Benthams opvattingen sluiten het meest aan bij act utilitarisme. Deze basisvorm van consequentialisme beschouwt een handeling als ethisch als en slechts als het meer heilzame / plezier veroorzakende resultaten oplevert dan negatieve / pijn veroorzakende resultaten. Elke keer dat we met een beslissing worden geconfronteerd, verwacht een consequentialist van ons dat we die vraag stellen.

John Stuart Mill, een student van Bentham, was het daar niet mee eens. Hij was van mening dat het voor een samenleving te moeilijk was om te runnen als ze de specifieke kosten / baten van elke afzonderlijke actie moest overwegen. Hoe zouden we bijvoorbeeld snelheidswetten kunnen hebben als het soms ethisch zou zijn om de snelheidslimiet te overschrijden?

In plaats daarvan vond Mill dat we moesten uitzoeken welke set regels het meeste geluk zou creëren over een langere periode van tijd en pas die vervolgens in elke situatie toe. Dit was zijn theorie over het utilitarisme van de regels.

Volgens deze theorie zou het onethisch zijn om om twee uur ’s ochtends over een lege straat te racen. Zelfs als niemand gewond zou raken, betekenen onze snelheidswetten dat er in het algemeen minder mensen worden geschaad. Door je aan die regels te houden, wordt dat gegarandeerd.

Consequentialisme is een aantrekkelijke ethische benadering omdat het duidelijke en praktische richtlijnen biedt – tenminste in situaties waarin de uitkomsten gemakkelijk te voorspellen zijn. De theorie is ook onpartijdig. Door ons te vragen de voordelen voor het grootste aantal mensen te maximaliseren (of, voor Peter Singer en andere preferente utilitaristen, elk wezen met voorkeuren), zetten we onze persoonlijke vooroordelen en eigenbelang opzij om anderen te helpen.

Een probleem met de theorie is dat het moeilijk kan zijn om verschillende voordelen te meten om te beslissen welke moreel de voorkeur verdient. Is het beter om mijn geld aan een goed doel te geven of medicijnen te studeren, zodat ik levens kan redden? Consequentialisme kan moeite hebben om verschillende morele waarden met elkaar te vergelijken.

De andere zorg die mensen uiten is de neiging van consequentialisme om ‘doelen rechtvaardigen de middelen’ logica te gebruiken. Als we alleen maar bezig zijn met het krijgen van goede resultaten, kan dit een rechtvaardiging lijken te zijn om sommige mensen schade te berokkenen om anderen te helpen. Is het ethisch om sommige mensen te laten lijden, zodat meer mensen goed kunnen leven?

Write a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *