Ethics Explainer: Consequentialism (Dansk)


Consequentialism er en teori, der antyder, at en handling er god eller dårlig afhængigt af dens resultat.

En handling, der giver mere fordel end skade er god, mens en handling, der forårsager mere skade end fordel, ikke er. Den mest berømte version af denne teori er Utilitarism.

Selvom der er henvisninger til denne idé i den antikke filosof Epicurus ‘værker, er den tæt forbundet med den engelske filosof Jeremy Bentham.

Benthams teori af utilitarisme fokuseret på, hvilke handlinger der mest sandsynligt ville gøre folk glade. Hvis lykke var oplevelsen af glæde uden smerte, var de mest etiske handlinger dem, der forårsagede mest mulig lykke og mindst mulig smerte.

Han udviklede endda en lommeregner til at finde ud af, hvilke handlinger der var bedre eller værre – den ‘felicific calculus’. Fordi det tællede enhver persons glæde eller smerte som den samme, uanset alder, rigdom, race osv. Kunne utilitarisme ses som en radikalt egalitær filosofi.

Benthams synspunkter er tætst tilpasset handling utilitarisme. Denne grundlæggende form for konsekvensialisme holder en handling som etisk, hvis og kun hvis den giver mere gavnlige / fornøjelsesfremkaldende resultater end negative / smertefremkaldende. Hver gang vi står over for en beslutning, vil en handlingskonsekventialist forvente, at vi stiller det spørgsmål.

John Stuart Mill, en studerende af Benthams, var uenig. Han mente, at det var for svært for et samfund at køre, hvis det skulle overveje de specifikke omkostninger / fordele ved hver enkelt handling. Hvordan kunne vi f.eks. Have hastighedslove, hvis det undertiden ville være etisk at bryde hastighedsgrænsen?

I stedet troede Mill, at vi skulle finde ud af, hvilke regelsæt der ville skabe mest lykke over en længere periode tid og derefter anvende dem i enhver situation. Dette var hans teori om regeludnyttelse.

Ifølge denne teori ville det være uetisk for dig at køre på en tom gade klokken to om morgenen. Selvom ingen ville blive såret, betyder vores hastighedslove, at færre mennesker generelt bliver skadet. At holde sig til disse regler sikrer, at.

Konsekvensialisme er en attraktiv etisk tilgang, fordi den giver klar og praktisk vejledning – i det mindste i situationer, hvor resultaterne er lette at forudsige. Teorien er også upartisk. Ved at bede os om at maksimere fordelen for det største antal mennesker (eller, for Peter Singer og andre præferencer, enhver skabning, der har præferencer), afsætter vi vores personlige fordomme og egeninteresse til gavn for andre.

Et problem med teorien er, at det kan være svært at måle forskellige fordele for at afgøre, hvilken der er moralsk at foretrække. Er det bedre at give mine penge til velgørenhed eller bruge dem på at studere medicin, så jeg kan redde liv? Konsekvensialisme kan kæmpe for at sammenligne forskellige moralske værdier.

Den anden bekymring, som folk udtrykker, er konsekvensialismens tendens til at bruge ‘formål retfærdiggør midlerne’ logik. Hvis alt, hvad vi er bekymrede for, er at få gode resultater, kan det synes at retfærdiggøre at skade nogle mennesker for at komme andre til gode. Er det etisk at lade nogle mennesker lide, så flere mennesker kan leve godt?

Write a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *