Northeastern University Chances Calculator (Norsk)


Vanlige SAT-spørsmål og sammenligninger

Kommer jeg inn i Northeastern University med en 1400 SAT-score?

Forutsatt at du har samme GPA som en gjennomsnittlig innlagt student, har du en < 10% sjanse for å bli akseptert ved Northeastern University

Kommer jeg inn i Northeastern Universitet med 1200 SAT-poeng?

Forutsatt at du har samme GPA som en gjennomsnittlig opptatt student, har du en < 10% sjanse for å bli akseptert ved Northeastern University

Kommer jeg inn på Northeastern University med en 1100 SAT-score?

Forutsatt at du har samme GPA som en gjennomsnittlig opptatt student, har du en < 10% sjanse for å bli akseptert ved Northeastern University

Kommer jeg inn på Northeastern University med en 3,9 GPA?

Forutsatt at du har samme GPA som en gjennomsnittlig opptatt student, du ha < 10% c ønske om å bli akseptert ved Northeastern University

Kommer jeg inn på Northeastern University med 3,5 GPA?

Forutsatt at du har samme GPA som en gjennomsnittlig opptatt student, har du en < 10% sjanse for å bli akseptert ved Northeastern University

Kommer jeg inn på Northeastern University med 3,2 GPA?

Forutsatt at du har samme GPA som en gjennomsnittlig innlagt student, har du en < 10% sjanse for å bli akseptert ved Northeastern University

Kommer jeg inn på Northeastern University med 3,0 GPA?

Forutsatt at du har samme GPA som en gjennomsnittlig opptatt student, har du en < 10% sjanse for å bli akseptert ved Northeastern University

Får jeg inn i Northeastern University med 2,5 GPA?

Forutsatt at du har samme GPA som en gjennomsnittlig opptatt student, har du en < 10% sjanse for å bli akseptert på Northeastern Universitetet

Write a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *