Northeastern University Chances Calculator (Svenska)


Vanliga SAT-frågor och jämförelser

Kommer jag in i Northeastern University med en 1400 SAT-poäng?

Förutsatt att du har samma GPA som en genomsnittlig antagen student, har du en < 10% chans att bli antagen vid Northeastern University

Kommer jag in i Northeastern Universitet med 1200 SAT-poäng?

Förutsatt att du har samma GPA som en genomsnittlig antagen student, har du < 10% chans att bli antagen vid Northeastern University

Kommer jag in i Northeastern University med 1100 SAT-poäng?

Förutsatt att du har samma GPA som en genomsnittlig antagen student har du en < 10% chans att bli accepterad vid Northeastern University

Kommer jag in i Northeastern University med 3,9 GPA?

Förutsatt att du har samma GPA som en genomsnittlig antagen student, du ha en < 10% c vill jag bli accepterad vid Northeastern University

Kommer jag in i Northeastern University med 3,5 GPA?

Förutsatt att du har samma GPA som en genomsnittlig antagen student har du en < 10% chans att bli accepterad vid Northeastern University

Kommer jag in i Northeastern University med 3,2 GPA?

Förutsatt att du har samma GPA som en genomsnittlig antagen student, du har en < 10% chans att bli accepterad vid Northeastern University

Kommer jag in i Northeastern University med en 3,0 GPA?

Förutsatt att du har samma GPA som en genomsnittlig antagen student har du en < 10% chans att bli accepterad vid Northeastern University

Får jag in i Northeastern University med 2,5 GPA?

Förutsatt att du har samma GPA som en genomsnittlig antagen student, har du en < 10% chans att bli accepterad på Northeastern Universitet

Write a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *