Untar Tar.gz – Linux Tar Command – HowTo: Extrahujte soubor Tar

Většina z Soubory Linux, které lze stáhnout z Internetu, jsou komprimovány pomocí tar, tar.gz a tar.bz2 kompresní formáty a je důležité vědět, jak takové soubory extrahovat.

Následující článek vám pomůže extrahovat (rozbalit) a rozbalit (rozbalit) – tar, tar.gz a tar.bz2 soubory z příkazového řádku systému Linux.

Naučíte se, jak vypsat obsah tar archiv bez rozbalení a jak extrahovat pouze jeden soubor nebo jeden adresář.

Přípona souboru Popis
tar Jednoduchý archiv TAR bez komprese
tar.gz archiv TAR komprimovaný pomocí GZIP
tar.bz2 Archiv TAR komprimovaný pomocí BZIP2

Skvělý tip: Už žádný promarněný čas! Stahujte z webu a odvíjejte se v jednom kroku z příkazového řádku systému Linux! Přečíst více →

Untar tar, tar.gz, tar.bx2 Soubory

Extrahujte soubor tar:

$ tar -xvf foo.tar

Extrahujte a dekomprimujte tar.gz soubor:

$ tar -xvzf foo.tar.gz

Extrahujte a dekomprimujte tar.bz2 soubor:

$ tar -xvjf foo.tar.bz2
Možnost Popis
-x extrahovat soubory z archivu
-v podrobně vypsat zpracované soubory
-f Určete archiv nebo název souboru tarball
-z Dekomprimovat obsah komprimovaného archivu vytvořeného programem gzip (tar.gz)
-j Dekomprimovat obsah komprimovaného archivu vytvořeného bzip2 program (tar.bz2)

Seznam obsahu souborů tar, tar.gz, tar.bz2

Někdy je potřeba zkontrolovat obsah tarballu bez jeho rozbalení.

Je například samozřejmé, že není vhodné odnalešit celý velký archiv, pokud z něj potřebujete například extrahovat pouze soubor dingle nebo adresář.

A to je samozřejmě možné pomocí příkazu Linux tar, ale nejdříve musíte zkontrolovat, co je uvnitř tarballu, aniž byste jej rozbalili.

Seznam obsahu souboru tar:

$ tar -tvf foo.tar

Seznam obsahu souboru tar.gz soubor:

$ tar -ztvf foo.tar.gz

Seznam obsahu tar.bz2 souboru:

$ tar -jtvf tar.bz2
Možnost Popis
-t Seznam obsahu archivu

Skvělý tip: Už si nemusíte pamatovat všechny tyto -xvf, -xvzf, -xvif klíče! Tato úžasná bash funkce umožňuje extrahovat jakýkoli typ archivu pomocí jediného příkazu extract! Přečtěte si více →

Extrahujte jeden soubor z Tarballu

Extrahujte soubor bar.txt z archivu:

$ tar -xvf foo.tar bar.txt$ tar -xzvf foo.tar.gz bar.txt$ tar -xjvf foo.tar.bz2 bar.txt

Můžete také určit cestu k souboru:

$ tar -xvf foo.tar docs/bar.txt$ tar -xzvf foo.tar.gz docs/bar.txt$ tar -xjvf foo.tar.bz2 docs/bar.txt

Extrahovat jeden adresář z Tarballu

Extrahujte složku s názvem docs z archivu:

$ tar -xvf foo.tar docs$ tar -xzvf foo.tar.gz docs$ tar -xjvf foo.tar.bz2 docs

Můžete také extrahujte nějaký podadresář:

$ tar -xvf foo.tar docs/images$ tar -xzvf foo.tar.gz docs/images$ tar -xjvf foo.tar.bz2 docs/images

Write a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *