Untar Tar.gz – Linux Tar-opdracht – HowTo: Tar-bestand uitpakken

De meeste Linux-bestanden die van internet kunnen worden gedownload, worden gecomprimeerd met een tar, tar.gz en tar.bz2 compressie-indelingen en het is belangrijk om te weten hoe u dergelijke bestanden moet extraheren.

Het volgende artikel zal u helpen bij het uitpakken (uitpakken) en decomprimeren (untar) – tar, tar.gz en tar.bz2 bestanden van de Linux-opdrachtregel.

Je leert hoe je de inhoud van een tar archief zonder het uit te pakken en hoe je slechts een enkel bestand of een enkele directory kunt extraheren.

Bestandsextensie Beschrijving
tar Eenvoudig TAR-archief zonder compressie
tar.gz TAR-archief gecomprimeerd met GZIP
tar.bz2 TAR-archief gecomprimeerd met BZIP2

Coole tip: geen tijdverspilling meer! Download van het web en untar in één stap vanaf de Linux-opdrachtregel! Lees meer →

Untar tar, tar.gz, tar.bx2 bestanden

Pak een tar bestand uit:

$ tar -xvf foo.tar

Pak een tar.gz -bestand uit en decomprimeer het:

$ tar -xvzf foo.tar.gz

Pak een tar.bz2 bestand uit en pak het uit:

$ tar -xvjf foo.tar.bz2
Optie Beschrijving
-x Bestanden uit een archief extraheren
-v Uitgebreide lijst van verwerkte bestanden
-f Specificeer een archief of een tarball-bestandsnaam
-z Decomprimeer de inhoud van het gecomprimeerde archief gemaakt door gzip programma (tar.gz)
-j Decomprimeer de inhoud van het gecomprimeerde archief gemaakt door bzip2 programma (tar.bz2)

Maak een lijst van de inhoud van een tar, tar.gz, tar.bz2-bestanden

Soms is het alleen nodig om de inhoud van een tarball te controleren zonder deze uit te pakken.

Het spreekt voor zich bijvoorbeeld dat het niet raadzaam is om het hele grote archief te ontrafelen als je er bijvoorbeeld alleen een dingle-bestand of een directory uit wilt halen.

En natuurlijk is dit mogelijk met het Linux tar commando, maar eerst moet je controleren wat er in de tarball staat zonder het uit te pakken.

Geef een lijst van de inhoud van een tar -bestand:

$ tar -tvf foo.tar

Geef een lijst van de inhoud van een tar.gz bestand:

$ tar -ztvf foo.tar.gz

Geef een lijst van de inhoud van een tar.bz2 bestand:

$ tar -jtvf tar.bz2
optie Beschrijving
-t Geef een lijst van de inhoud van een archief

Coole tip: het is niet meer nodig om al deze -xvf, -xvzf, -xvif sleutels! Deze geweldige bash functie maakt het mogelijk om elk archieftype uit te pakken met het enkele extract commando! Lees meer →

Pak een enkel bestand uit een Tarball

Pak een bestand uit bar.txt, uit een archief:

$ tar -xvf foo.tar bar.txt$ tar -xzvf foo.tar.gz bar.txt$ tar -xjvf foo.tar.bz2 bar.txt

U kunt ook een pad naar het bestand specificeren:

$ tar -xvf foo.tar docs/bar.txt$ tar -xzvf foo.tar.gz docs/bar.txt$ tar -xjvf foo.tar.bz2 docs/bar.txt

Een enkele directory uit een tarball halen

Pak een map, genaamd docs, uit een archief:

$ tar -xvf foo.tar docs$ tar -xzvf foo.tar.gz docs$ tar -xjvf foo.tar.bz2 docs

U kunt ook extraheer een submap:

$ tar -xvf foo.tar docs/images$ tar -xzvf foo.tar.gz docs/images$ tar -xjvf foo.tar.bz2 docs/images

Write a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *