Vysvětlena lata a sádra a sádrokartonové stropy

Dva běžně se vyskytující povrchy omítek:

  • Latka a sádra – obecně používané až do poloviny 50. let.
  • Sádrokarton – široce používaný od padesátých let.

Ve starších domech, latě a sádrových stropech lze čelit, byla tato technika z velké části nahrazena sádrokartonovými deskami v padesátých letech. Když byla nutná oprava stropu, je důležité pochopit rozdíly mezi dva typy a vědět, která metoda byla použita, když byl strop postaven. Jakákoli oprava bude muset být provedena pomocí stejných technik a materiálů jako originál. Tradiční vápenný tmel používaný v latě a sádrových stropech je měkčí než moderní sádrové omítky a ti dva spolu dobře nefungují.

Latka a omítka

Stropy se obvykle vyráběly pomocí latě a omítky připevněné k dřevěným trámům od počátku osmnáctého století do poloviny 1950 je průřez latě a sádrového stropu zobrazen vpravo.

Lišty jsou tenké dřevěné pásy (obvykle asi 25 mm x 6 mm (1 x 1/4 palce) přibité na spodní strana dřevěných trámů s mezerou mezi každou latí asi 6 mm (1/4 palce).

Sádra se tradičně nanášela na latě ve třech vrstvách vápenného tmelu:

  • První vrstva (neboli vrstva omítky) byla vtlačena do mezer mezi latěmi, aby se získala silná vazba na latě, tato vrstva byla obvykle silná asi 6 mm (1/4 palce).
  • druhá vrstva (aka plovoucí vrstva), která má být použita, poskytla relativně hladkou povrchovou úpravu pro třetí vrstvu, tato vrstva měla obvykle tloušťku asi 6 mm (1/4 palce).
  • Třetí a poslední vrstva (aka vrstva nastavení) za předpokladu hladkého povrchu vhodného pro d ecoration (typicky povrchová úprava byla vybílená nebo psinková), tato vrstva byla typicky asi 3 mm (1/8 palce) tlustá.

Vápenná směs první a druhé vrstvy a typicky vápenný tmel v poměru 1: 3 k čištění ostrého písku; zvířecí chlupy byly často přidávány do směsi, aby ji pomohly spojit dohromady. Směs pro tuhnoucí vrstvu byla buď vápenný tmel 3: 1 na jemný písek (pozn. Ne SHARP písek), nebo jen vápenný tmel.

Tyto směsi se změnily na konci 18. století s přidáním sádry nebo cementu, tato praxe prodloužila dobu tuhnutí, takže se snížila prodleva mezi aplikací každé vrstvy. Takové směsi byly obvykle 1: 1: 6 (sádra / cement: vápenný tmel: ostrý písek) pro omítky a plovoucí nátěry a stejné díly sádry a vápenný tmel pro tuhnoucí vrstvu.

Instalace latě a sádrových stropů vyžadovala kvalifikované pracovníky a byla časově náročná; byly převážně nahrazeno použitím prefabrikovaných sádrokartonových desek, které byly široce dostupné v polovině dvacátého století.

Stropy ze sádrokartonu

Použití vyráběných sádrokartonových desek pro obložení stropů do značné míry nahradilo použití latí a omítek v polovině dvacátého století. Vpravo je zobrazen průřez sádrokartonového stropu.

Obložení stropu pomocí sádrokartonu je mnohem rychlejší , a vyžaduje méně dovedností než použití latovacích a sádrových technik oard je jednoduše nařezán na míru, zvednut na místo proti spodní straně stropních trámů a přibit na místo.

Když byl poprvé představen sádrokarton, desky byly často jen zeslabovány a celý strop byl zakončen omítkou – to však často vedlo k praskání omítky podél linií okrajů sádrokarton, jak se trámy ohýbaly. Aby se zabránilo těmto prasklinám, byla praxe změněna zavedením „scrim“ (poměrně úzké (50 mm (2 palce)) jemné, pružné jutové textilie nebo vazby z umělé pásky), aplikované přes spojky před sádrovým odstředěním aplikovaný; toto dodávalo sádře větší pevnost a obvykle bránilo praskání sádry podél spojů mezi kusy sádrokartonu.

Moderní praxí (21. století) je, že se sádrokartonové desky přišroubují k trámům (spíše než se přibijí hřebíky) a spoje se utěsní mřížkou, přičemž celý strop je dokončen pomocí texturované nebo obyčejné pružné barvy.

Viz také: Oprava velkých otvorů ve sádrokartonových stěnách a stropech

Write a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *