Teller and Platt Amendments (Svenska)

1898 HEM > Inledning > Teller and Platt Amendments

I april 1898 föreslog senator Henry M. Teller (Colorado) en ändring av USA: s krigsförklaring mot Spanien som proklamerade att USA inte skulle etablera permanent kontroll över Kuba. Den uppgav att Förenta staterna ”härmed avvisar varje disposition av avsikt att utöva suveränitet, jurisdiktion eller kontroll över nämnda ö förutom pacifiering av den, och hävdar sin beslutsamhet, när detta uppnås, att lämna regeringen och kontrollen över ön till dess människor.” Senaten godkände ändringsförslaget den 19 april. I enlighet med bokstaven i Teller-ändringsförslaget, efter att spanska trupper lämnade ön 1898, ockuperade USA Kuba fram till 1902.

Teller-ändringen efterträddes av Platt Ändringsförslag infördes av senator Orville Platt (R-Connecticut) i februari 1901. Det tillät Förenta staterna ”rätten att ingripa för att bevara det kubanska självständigheten, upprätthålla en regering som är tillräcklig för att skydda liv, egendom och individuell frihet. .. ”Plattändringen upphörde slutligen den 29 maj 1934.

Tillbaka till början

World of 1898 Hem | Inledning | Kronologi | Index | Bibliografi | Litteratur | Kartor | Amerikanskt minne

Write a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *